Så kan du få hjälp av hemtjänst i Stockholm

Om du bor i Stockholm och har svårt att förstå hur vården fungerar, och hur du ska göra för att ta dig till dina bokade tider på vårdcentral och sjukhus, kan du få hjälp av hemtjänst i Stockholm.

Som sjuk i Sverige kan du komma i kontakt med många olika former av sjukvård. Det kan vara svårt att navigera i sjukvården om man inte tidigare varit sjuk, eller om man är äldre och har svårt att söka sig till informationen på nätet. Som äldre är det vissa sjukvårdsinstanser du besöker mer än andra. Först och främst är det vårdcentralen du besöker när du drabbats av någon form av åkomma. Om det är en allvarlig sjukdom du drabbats av följs vårdcentralsbesöket av ett besök på sjukhuset.

Hemtjänst kan hjälpa med ledsagartjänst

Om du är gammal och behöver mycket hjälp i vardagen kan du ha stor hjälp av att bo på ett särskilt boende. Är du inte i behov av dygnet runt-hjälp kan du istället få hjälp via hemtjänst och hemsjukvård. Är du boende i och behöver hjälp av hemtjänst i Stockholm är det din kommun i Stockholm som avgör vilken hjälp du kan få av hemtjänsten. Det kan exempelvis röra sig om att du är i behov av att få just hjälp med att ha en personal med dig när du ska på besök på vårdcentral eller sjukhus. Så kallad ledsagartjänst. Av hemtjänsten kan du också få hjälp med städning och olika former av hjälp i matsituationen.